Saturday, April 14, 2007

RELIGIONER = KVINNO- OCH MANSFÖRNEDRING

Uppdaterad den 16 mars 2012

Den senaste uppdateringen av detta finns HÄR.

Religion kan göra dig dum i huvudet: ”…Att vara ortodoxt religiös, av vilken sort det vara månde, verkar uppenbarligen synnerligen hämmande på mänsklig intelligens. Kan det vara så att graden av spontan självlobotomering ökar med graden av religiositet? Eller är det bara extremt korkade människor som blir ortodoxa? Orsak och verkan, någon… :?:

VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE :!:

(..detta handlar om Inte-bönens helvete – som barnen tvingas in i…)

ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller :?:

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET :?:

OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR. OM HUR ALLA SMÅ BARN MISSLEDS AV VUXNA HÄR OCH HÄR.
Om att Wi alla är s k Buddha-upplysta minst två gånger per dygn HÄR.
”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?”

Att religioner = kvinno- och mansförnedring – kan historiskt ses som åt hållet styrkt HÄR (video 2 tim 2 min) och HÄR (video 3 tim 35 min) – och i dags dato HÄR (video 2 tim 24 min) och HÄR (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… :cry:
Religonseländet är som princip också den allt överskuggande GRUNDORSAKEN till all rasism. Mera i sak om det HÄR.

”Människan har skapat Gud till sin avbild…” – längre räckte ej PyramidMaktHavarnas fantasi – och om vart det har fört och för oss i dags dato – kollektivt sett – har jag tänkt och skrivit kortfattat om HÄR och HÄR.

Om hur religionernas påhittade tio budord kom till HÄR – samt om vad Jesus sade till mänskligheten för ca 2000 år sedan HÄR.


OM DEN PÅGÅENDE SVENSKA MODELLEN HÄR.
”Förr var det nu, fast jävligare var det destovärre. Men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt !”
Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för om det nya = KONTINUERLIG DIREKT DEMOKRATI HÄR.


OBS
:!: Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut fattade meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef

”Det vore bättre för vuxna som missleder barn elektriskt = sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !”
= vad Jesus/Yeshua försökta säga till mänskligheten för ca 2000 år sedan. Men det gick (video ca 9 min) ju som det gick (video ca 9 min) gick med honom (video ca 9 min) och hans Intelligenta budskap, tyvärr tyvärr…” – slut citat härifrån.

OM S I O N – I S M E R = HOPPLÖST FÖRLEGADE DOGMER HÄR – och om wår tids religionskrig HÄR.

OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. :roll:

PyramidMaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel :!: (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… :cry: – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om HÄR.

En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.
En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Humant :?:

The Ringing Cedars = helt otroligt :!: intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv :!:
Om Anastasia som person HÄR (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och HÄR.

BASAL TIDLÖS KÄR LEK = KALLAD UPPLYSNING (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ?) = ”ATT UTAN VILLKOR STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?” Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” PyramidMaktHaveri-egon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna :?:

Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare inom t ex religionernavågar ej ens tänka tanken att deras gudDomar borde vara sådana, tyvärr tyvärr… :cry:
Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver, diktar, målar, sjunger osv – men framförallt – gör SAMMA fel :?:

33 HÄRSKARTEKNIKER :!: – av Maria Knutsson.

Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


INLEDNING
Jag hoppas att Du finner en viss tankemässig stimulans i någon del – av det jag på mitt lite åt hållet annorlunda sätt = ej alls så MainStreamat sätt – har tänkt och skrivit. Ifall Du blir stressad av att vara här – så är mitt stående tips att Du avslutar Ditt besök på stört. Du kan ju alltid återkomma senare – ifall lusten faller på. :idea:

Visste Du att Wi alla är här för att i grunden oreserverat Njuta av wåra innevarande liv i kött :?: = att förädla wåra fysiska kroppar i kött :!: Hur många har gjort det sedan Jesus faktiskt gjorde det – för ca 2000 år sedan – på sitt unika sätt :?:


För att leva så NaturLiktVist = Intelligent fullt ut – så bör Wi först av allt sluta upp med att intellektuellt ”ljuga” för oss själva – om att Wi fullt ut är Lyckliga = fullt ut Njuter av de liv Wi lever.


Med andra ord så måste Wi först av allt intellektuellt själva inse = VETA (= motsatsen till tro) – hur det de facto är ställt i wåra egna liv framförallt – men också i världen i stort. När Wi väl är där – så är det bara att göra som MrmHalland har tänkt/skrivit här: ”Att lära känna sig själv kan vara en riktigt lång resa. Först måste man lära känna sin omgivning, så man vet i vilket sällskap man hör hemma, därefter måste man nog lära känna den valda omgivningen (om man nu har turen att bli vald av denna omgivning). Efter detta måste man paradoxalt nog bli kvitt denna omgivnings påverkan på den egna personen.” – slut citat.

När Wi väl är där – så är det helt enkelt omöjligt att vara annat än Lyckliga = Njuta fullt ut av wåra innevarande Kärt Lekfulla HelAnde Liv i kött varje ”AndeTag” = Leva som kallade upplysta andar i kött på ”motorvägen” till ”Himlen”.
Jag önskar Dig nu – All Lycka Till Med Det
:!:

NU TILL ÄMNET – ”RELIGIONER = KVINNO- OCH MANSFÖRNEDRING”
Sant och ärligt tänkt och skrivet förhållningssätt till kristen-Domens vansinnes-missionerande HÄR samt allmänt sett religioners HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR – och framförallt HÄR.
”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat :?: Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.” – slut citat härifrån.

URKUNDS-FÖRFALSKNING
”En ny munk kom till huvudklostret och förvånades över att munkarna satt och kopierade kopior av de Heliga skrifterna. Han påpekade för abboten att detta kunde vara vanskligt, eftersom viktig kunskap kunde gå förlorad om någon munk skrev av fel.
- OK, sade abboten, jag ska kontrollera urkunderna.
Och så gick han ner i källarvalven, där de Heliga skrifterna i original förvarades. När han inte kom upp igen gick munken ner för att se vad som hade hänt. Han fann abboten bankandes sitt huvud mot stenväggen.
- Vad har hänt :?: Vad är det :?: – frågade munken abboten.
Abboten bankade åter sitt huvud i väggen och stönade:
- Det står ”Celebrate” och ej alls ”celibate” ! ! !”
– slut citat härifrån.

Om det pågående The Battle For Your Mind * * * * * … – och med musik HÄR. Om det diametralt motsatta HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, här, HÄR – och ej minst HÄR, FörnuftsMässigt sett… :idea:

Religionsbaserad bakgrund till dagens PyramidMaktHavares och deras medlöpares kriminella GalenPannors (folkrättsligt sett) påhittade helvete (bl a ekonomiskt * ) för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av världens alla länders medborgare.

En kommentar om en potentillt fullt ut möjlig lösning av det här med PyramidMaktHavares och deras medlöpares styren = vanstyren av världen HÄR tror jag… :idea:


Terence Mckenna – ”Culture (= Fear/Rädsla) is Your operating system” :!: :idea: Om wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare klubb [Committee of (videolista) 300] för hart när helt oinskränkta PyramidMakt HÄR (video 3 tim 35 min).

De följande 13-ton ”ton tunga styckena” handlar om stupiditet in absurdum;
Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… :cry: – som i sig alltid blir exakt detsamma som den per-versa * * * stupiditeten Smärta/Obehag = ”Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… :cry:

Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti. :idea:

Detta styrks starkt i sig av att det bokstavligt talat finns ett ÖverFlöd av tankemässiga intellektuella såväl som fysiska pågående krigshandlingar varje dag i stort och i smått. Såväl i varje enskild människas liv och nationellt emellan företag och stater osv – liksom inom varenda mindre organisationsform ned till familjen och släkt och vänner emellan, tyvärr tyvärr… :cry:

Inte minst bloggvärlden bekräftar ju ej alls så sällan också kristallklart – i både inlägg och kommentarer – dagligdags ständigt och jämt att det är så här Wi dominerat intellektuellt = MainStreamat fungerar tankemässigt, tyvärr tyvärr… :cry:

All denna Kamp grundas hos alla wåra barn och tonåringar av föräldrar och annan vuxenvärld – som i sin tur tidigare har fått det av sina föräldrar osv – redan när varje nyfött barn slår upp sina NaturLiktVisa = Intelligenta ögon ifrån första ögonblinket, tyvärr tyvärr… :cry:

Detta därför att hart när alla föräldrar andra vuxna förskolor, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan osv – styr mer eller mindre Diktat-Toriskt alla barn och tonåringar med hot- och morots-vansinnet = rädsla * * – som ju i sig till mer eller mindre 100 % är grundat i allt väsentligt på att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… :cry:

Härvidlag är nog moroten åt hållet det mest djävulskt förledande/missledande för barn och tonåringar – därför att moroten innebär ALLTID ett mer eller mindre kamouflerat = förtäckt hot om att utfallet ej alls blir en morot = rädsla * * .

Detta raserar mer eller mindre totalt alla barns medfödda självständiga NaturLiktVisa = Fria Intelligenta logiska tankemässiga förmåga – såväl som deras medfödda potential för kreativitet – som i sig VET att möjligheterna för en människa i kött är åt hållet helt obegränsad egentligen. Människan har ju i grunden kapacitet för att leva som ”Skapelsens Krona” verkligen… :!: :idea: :lol:

Tja… – sen är det bokstavligt talat mer eller mindre helt kört för alla wåra åt hållet NaturLiktVisa = Intelligenta barn och tonåringar – i meningen att även deras liv i kött blir en dödsprocess/dödsresa – som oundvikligen slutar i en Grav i Terra – vid pass ca 80 års LivsErfarenhet i Sverige i dags dato, tyvärr tyvärr… :cry:

Den här intellektuella galenskapen har nu pågått i mer än 6000 år = från tiden för när religionerna uppfanns av den tidens PyramidMaktHavare och deras medlöpare – och som sen har gjorts till än mera förslavande för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder av wåra nutida PyramidMaktHavare och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… :cry:

T ex. pengar är ju den allt överskuggande PyramidMaktHavar-religionen i dags dato + de sedvanliga gudDomsReligionerna. Wår ofattbart ruskigt barbariska kända historia är en konsekvens av det här faenstyget. Under 1900-talet avrättas uppåt 150 miljoner humana MedMänniskor av PyramidMaktHavar-vanstyrda nationer i krig och annat, tyvärr tyvärr… :cry:

Hur många kommer det att bli under de närmast kommande 100 åren månn tro * * * * ... :?:

Med andra ord så har Wi har sedan lång lång tid tillbaka ersatt det NaturLiktVisa = det Intelligenta ”ÖverFlöd av Allt materiellt och Kär-Leks-Full lek i kött” för oss själva och med varandra – med att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… :cry: – som ju i sig alltid leder till det per-verst * * * * stupida tankemässiga beteendet Smärta/Obehag = ”Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… :cry:

Dock… – hela den materiella Skapelsen bygger på GrundPrincipen att “Allt finns i ÖverFlöd” och att allt NaturLikt i wår flora och fauna till 100 % styrs av de NaturLiktVisa = Intelligenta LivsPrinciperna ”Njutning = Attraktion” :!: och “Smärta/Obehag = Undvikande” :!: = Materians VarAndePrinciper = Intelligens :!: :idea:

När skall Wi = människosläktet kollektivt sett skifta wårt nuvarande vansinnigt stupida förhållningssätt att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… :cry: – avseende framförallt oss själva – men också varandra och nationellt mm – såväl som den fantastiska floran och faunan som Wi är satta att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött som en pytteliten del uti – med ÖverFlöd av Allt uti och med den enda hållbara LivsPrincipen Njutning = Attraktion” :!: :lol:

Just nu, i natt, i morgon, nästa vecka eller om hundratals år från nu :?:
T ex Neale Donald Walsch säger ju entydigt åt hållet att ”gud” * * * har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra Kärt Lekfyllda HelAnde Liv i kött för oss själva och med varandra – med utgångspunkten ”ÖverFlöd av Allt :!: materiellt mm, faktiskt…” Personligen hoppas Josef innerligt på att ”gud” * * * har rätt :!: :idea:

En hel del om Harmagedon * -scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07, under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th, 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction – men faen vet…

The Energy Non-Crisis styrker starkt att några ytterst fåtaliga [Committee of (videolista) 300] globala kriminella Galen-Pannor (folkrättsligt sett) sedan lång lång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = Diktat-Toriskt styr världen ekonomiskt med sin kriminella Banking = styr världen politiskt , tyvärr tyvärr… :cry:

En person som på heltid grundforskat i detta sakförhållande – sedan ca 20 år tillbaka – är David Icke * * . En USA-president * som försökte ändra på det här på sin tid var John F Kennedy * * * – men det gick ju som det gick med honom.
Hur länge till månntro * * ?

Apropå Njutning = en av motsatserna till HäxProcesser – så är ju bokstavligt talat allt i NaturRen till 100 % i NaturLiktVist = Intelligent utveckling – genom att till 100 % hålla sig till den enkla = den Intelligenta ordningen att: ”Smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion”.

Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.
Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner = wåra intelllekt - Josefs anm] emot kroppen, man emot kvinna, föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualitetsmoral (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex [...såväl som sju åtta nio osv - Josefs anm (sök på ordet samlag HÄR - så får Du mera kött på benen vad Josef avser med det troligast...] – har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner * * :!: – slut citat.

Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.
Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.
Man kan se de nattliga erektioner som ett träningsprogram som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).
En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.

Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att Intelligent sexualitet = ”elektricitet” ÄR LivsVIKTIGT, allra troligast… :idea: Men hur faen skall det gå till – ifall Wi ej ens vågar vara Kalle Anka-klädda (video ca 6 min) = ens gå med ändan bar när Wi är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten :?:
Så människosläktets adelsmärke kollektivt sett är ju ej alls NaturLiktVis Intelligens precis, tyvärr tyvärr… :cry:

Josef fick för sig att 9-11 mars 2007 läsa boken Da Vinci-koden av Dan Brown. I den finns det en hel del om hur kyrkans PyramidMaktHavare och deras medlöpare har bluffat oss = stressat oss i fårskocken i ca 1 700 år. Kvinnoföraktet = kvinnoförnekelsen har varit den röda tråden = grundtekniken för att få oss att gå på deras nitar. Det styrks också av att som Princip alla kvinnliga helgon har varit och är okvinnliga kvinnor. Dom har alla utsetts av kyrkans PyramidMaktHavares män. Det styrks också i sig av att ingen normalt fungerande viril man kunde väl ”tända” på den senast kända av kyrkans PyramidMaktHavares mäns helgonlika kvinna = Moder Teresa, troligast… Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.

Moder Teresa har ”på andra sidan” nu kommit på hur tokigt hon levde sitt senaste Liv i kött = hur hon slaviskt gick på PyramidMaktHavarnas nitar som missionärska för deras förryckt stupida kristenDomar = Dogmer och Ismer – gör år 2007 Moder Teresa avbön för HÄR (video ca 8 min) – som Josef ser det.
Mycket mycket modigt gjort av Moder Teresa att göra som hon nu har gjort – i och för sig. Måhända kommer det att få vissa ringeffekter på mänsklighetens kollektiva medvetandehav, kanske… Dock… – hade Moder Teresa gjort det här innan hon slutade med att andas – så hade det då måhända blivit av karaktären Tsunamis på mänsklighetens kollektiva medvetandehav, kanske… :idea: Josef kan ju nu undra över ifall Påven i Rom kommer att dra några slutsatser av det här som har hänt med Moder Teresa – och för egen del göra sin personliga avböninnan han slutar med att andas :?:

En annan nu LevAnde person i kött – som bokstavligt talat har kastat PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares gudDomar med skägg och allt på soptippen – finns HÄR (video 6,5 min). Ingmar Bergman (video 6,5 min) VET numera att den sortens gudDomar bara är hjärnspöken hos dom som tror på sådant = ej alls VET någonting om saken. Jesus = Yeshua har åt hållet samma förhållningssätt. Vad finns mera att säga om den saken :?:

Att Jesus mamma Maria var en kvinnlig Kvinna = Intelligent kvinna redan som 12-åring – och födde Jesus och hans tvillingbror Tomas som 13-åring – har beskrivits i PyramidMaktHavarnas bibelbok som något helt annat. Likaså rörande att den kvinnliga Qvinnan = Intelligenta Maria från Magdala var Jesus lagvigda hustru. Bland annat detta styrker bortom allt tvivel att kvinnoföraktet som Princip varit den grundläggande röda tråden i kyrkans PyramidMaktHavares och deras medlöpares Makt-utövning, tyvärr tyvärr… :cry:

Den glada ståkuken av kött och blod på en ädel romare har framställts och framställs som den immateriella helige anden = ej alls som en NaturLiktVis fysisk företeelse vid barnalstring = ej alls som det faktiskt var en glad ståkuk på en man. I och för sig ståkuken på en romare av ädel börd i fallet Jesus och Tomas mamma Maria. Jesus hustru Maria från Magdala har av kyrkans PyramidMaktHavare framställts som byhora = och ej alls som det faktiskt var att Maria från Magdala var Jesus hustru och med honom hade dottern Sara.

Häxprocesserna är ett annat gott konkret exempel på kyrkans PyramidMaktHavares mäns djävulska jakt på kvinnliga kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor. Visste Du att ca 5 miljoner (”bara” 50 000 säger en del – och i boken ”Bankerna & Skuldnätet” av Ellen Hodgson Brown sägs 9 miljoner på sidan 63 :!: ) kvinnliga Qvinnor fysiskt har bränts på bål – och offentligt en och en :!: Och ej alls så sällan att det då förekom att också små flickebarn fick vara åskådare. Fem miljoner kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor på bål motsvarar mer än hela den kvinnliga delen av Sveriges folkmängd idag. Förnufts-mässigt sett har hundratals miljoner kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor ”bränts upp på bål” och offentligt – och i dags dato fortfarande bränns på PyramidMaktHavarnas bål – men numera dock ej fysiskt.

Med det avser Josef hur kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor har förnedrats och fortfarande förnedras som Kärt LekAnde HELA Liv i kött = Homo Sapiens sapiens i en kvinnlig LekAmen – av framförallt kyrkans PyramidMaktPyramidMaktHavares mäns MaktElitare. Men även PyramidMaktHavare av typ politiker – t ex Beatrican Ask och andra – såväl män som kvinnor – sällar sig numera ej alls så sällan till den vansinniga kören, tyvärr tyvärr… :cry:

Därtill – Jisses vilket enormt arbete att släpa ihop bränsle till alla dessa 5 miljoner (eller om det nu ”bara” är 50 000 eller t o m 9 miljoner, kanske… :cry: ) häxbrasor. Tror Du att som Princip någon enda av PyramidMaktHavarna eller deras medlöpare gjorde något enda av det jobbet själva – eller tror Du att dom beordrade några av sin undersåtar att göra det makabra = dödshemska, dödsdystra, dödsbeklämmande gravlikt ruskiga arbetet – som därtill var både mödosamt och måhända svettigt också :?:
Dock… – vanligen undslapp kvinnan i fråga att delta i just den delen av PyramidMaktHavarnas jippo häxbränningarna – såvit jag känner till den saken.

I Josefs ordbok är kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor – som ej alls så sällan är MÄSTARE på till exempel att kåta upp sig för egen hand = elektriskt lysa upp sig själv för egen hand – såväl som med Intelligenta samlag med en man. Alternativt en kvinna – ifall den Intelligenta kvinnan ifråga är homosexuell = har passion för det egna könet för tillfället. Men detta då ej alls i den åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska meningen intellektuellt sexuellt = ”elektriskt” kåt – så som wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare har förordat = missionerat om till leda att det skall vara – sedan flera tusen år tillbaka. Mer om vad Josef avser med intellektuell sexuellt kåt visavi Intelligent sexuellt = ”elektriskt” kåt HÄR, HÄR och HÄR.

Men Intelligent sexuellt = ”elektriskt” kåta kvinnor – och män med för den delen – är NaturLiktVist ej alls enbart kåtatill exempel att kåta uppsig för egen hand = elektriskt lysa upp sig för egen hand och samlag. Dom är som grundPrincip ”kåta” = in i märgen engagerade = LivsBejakande känslomässigt ”fångna” på ett NaturLiktVist sätt – i hart när ALLT dom gör i sina Kärt LekAnde HELA Liv i kött. Ifall dom ej alls är det – så slutar dom helt enkelt upp med det som dom ifrån början var så NaturLiktVist Intelligent ”kåta” på. Det kan t ex vara att uppträda som sångartist på scen, driva en affär, engagera sig politiskt bilda familj och skaffa barn, bli vd eller styrelseordförande för ett större företag. Med andra ord sagt – som Princip precis vad som helst.

Skillnaden mellan att åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet human * * Dement och/eller Autistiskt göra exakt samma saker – och att göra det Intelligent – är att den humanDemente ej slutar med att göra det vederbörande gör – när det är fullt ut känt = det blir en drog = ett beroende av att fortsatt göra samma sak – fast det då är så in i vuxenBlöjan känt att det är mördande tråkigt. Den som är NaturLiktVist Intelligent slutar helt automatiskt upp med att göra det som görs – och långt lååångt innan det döds-tråkiga skedet ”drabbar” dom. Som sagts tidigare så gäller NaturLiktVist detta Intelligenta män också – ifall det nu finns några sådana överhuvudtaget. I vilket fall som så förekommer dom ej alls synliga flockvis, tyvärr tyvärr… :cry:

Så ej alls då att undra över att som Princip alla kvinnor är mer eller mindre öppet manshatare – vilket i sig egentligen innebär att dom som Princip mest av allt hatar sig själva som kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor. Så en kvinnas s k Kär-Leks-Fulla lek med en man – är förnufts-mässigt sett som Princip ingenting annat än en kär ( :?: ) ”dödslek” – som kvinnan intellektuellt VET att hon har fullständig kontroll över = har Makt över = är Herre över under en viss tid. I vart fall en stund efter det att mannen har fått sin förödande momentana sperrmaorgasm i hennes sköte. I och för sig är det som Princip så här mer eller mindre helt omedvetet för dom flesta kvinnor – men i alla fall.
Dock… – det är dominerat intellektuellt sett logiskt med allt detta hat – både medvetet men framförallt omedvetet – ifrån kvinnorna emot männen. Männens historiska förnedring av kvinnliga Qvinnor är ju ej någon särskilt god grund för en sann Kär-Leks-Full lek mellan män och kvinnor, tyvärr tyvärr… :cry:

Dock… – måhända ligger lösningen ej alls i än mera hat – i och för sig intellektuellt sett fullt ut berättigat – ifrån alla kvinnor emot alla män. Historien är vad den är och kan aldrig ändras – så det leder som Princip enbart till en än värre framtid. Förnufts-mässigt sett så måste lösningen bli att Wi låter historien vila i frid = i FRED. Detsamma som att = accepterar att den finns = colt och neutralt Iakttager den utan att ge den av Wår Energi = frid = fred i wåra fysiska = intellektuella sinnen.
I så fall blir det intellektuellt logiskt sett – såväl som Intelligent sett – en annan framtid möjlig. I annat fall blir framtiden förnufts-mässigt sett än värre än historien = det som wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill = dom som så starkt åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet human * * Dementa och/eller Autistiska som styr världen i dags dato vill – och hittills har lyckats så in i vuxenBlöjan väl med att få oss i fårskocken att ställa upp på. I och för sig har Wi i fårskocken som Princip gjort det mer eller mindre omedvetet – men i alla fall. Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.

Så Josef kan ju nu undra över hur länge till som kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor kommer att gå på kyrkans mäns PyramidMaktHavares och deras medlöpares NITAR – eller om dom av egen kraft komma att välja att fullt ut och ständigt våga Leva som det dom är födda som = Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött = kvinnliga Qvinnor = Intelligenta kvinnor som är fria ifrån ALLT manshat = självHAT = stressad = ”Manager Disease”.
(STRESS = ALLA SJUKDOMARS GRUNDORSAK).

Går det överhuvudtaget att göra någonting åt wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares djävulska påhitt – som ju är en form för genförändrande Matrix – på något enklare sätt än till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – såväl som tillsammans med någon eller några andra. Åtminstonde försöka leva en liten gnuttas aning meeera att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött = även sexuellt = ”elektriskt” :?:
Mera om det i sak HÄR.

Övrigt
2007-11-02 gjorde jag följande kommentar här: ”GooodKvällst Hillary, – Din uttryckta mening: “men hur ofta prostituerar sig ej löntagare – dvs tänker I´m in it just for money” Tja… – Josefs erfarenheter är att som Princip gör mer eller mindre alla detta, faktiskt… Den här kommentaren gjorde jag för några dagar sedan här:

”Forskning, socialarbetares vittnesmål liksom åtskilliga vittnesmål från prostituerade själva visar att det bakom prostitutionen snart sett alltid finns en problematik som rör missbruk, trauman, fattigdom eller andra liknande förhållanden.” – som GG kommenterade med det här: “Det här är lögn och det vet ni. Fattigdom står bakom vartenda hederligt arbete. Hur många skulle kämpa sig iväg till ett jobb varenda morgon, om de ej alls behövde lönen ? Vad beträffande det andra, vilka prostituerade har vittnat om det ? Ej alls jag och mina frivilliga kolleger iallafall.” – slut citat.

Speciellt – “Hur många skulle kämpa sig iväg till ett jobb varenda morgon, om de ej alls behövde lönen ? ” – kan Josef styrka att det ej alls skulle vara särskilt många, faktiskt… 1991-92 intervjuade Josef ca 100 personer (egna företagare, högre tjänstemän, lägre tjänstemän, hantverkare, vårdpersonal, affärsfolk, städare, arbetssökande osv – men faktiskt ingen sexsäljare med överraskningsfrågan – “Skulle Du fortsätta med att gå till Ditt nuvarande jobb som nu – ifall Du ograverat fick Din lön i alla fall ?”

Alla svarade direkt och tveklöst Nej – utom en som sa: “Nja – jag skulle nog gå hit då också – men ej alls så mycket och så ofta som nu, faktiskt…”. Så mitt i prick – i meningen att alla är faktiskt mer eller mindre inkomst-Prostituerade, Verkligen…” Ha det… :-) vännen Josef”
– slut citat. Till detta skall läggas att jag därefter har ställt samma överraskningsfråga till säkert många flera hundra – av dom humana MedMänniskor jag har mött under de efterföljande ca 15 åren. Som Princip har alla av dessa också direkt och spontant svarat Nej – och ca en av hundra = ca 1 % har svarat Nja…

2008-02-24 gjorde Josef den följande kommentaren på en blogg som tillhörde det här: ”GooodSöndagMorgon GG,
Dina uttryckta meningar ovan:
”Om synen vore lite mer tillåtande, så skulle det vara himla skönt att vara helt öppen med det jag gör. En vacker dag kommer jag att vara det. Det är som flera andra också har hävdat, att sälja sex är ej det minsta jobbigt, utan det är att ej kunna vara 100% sann mot sin omgivning pga stigmatiseringen. Det gör ju faktiskt också, att man ej heller är 100 % sann mot sig själv riktigt. Man står för det man gör, men man kan ju ej alls visa det fullt ut. Nog sjutton borde det vara lättare att skilja agnarna från vetet, om man tar fram hela axet i ljuset.” – slut citat.

När jag var tonåring på 50-talet så var att vara präst skollärare och landsfiskal en slags ”heliga” yrken. Jag fattade ej alls varför då – men nu inser jag ju att det var därför att dom hade mer eller mindre Makt över sina MedMänniskor. Det var ”fina” yrken = yrken med s k ”visitkorts”auktoriet – oavsett ifall dom var värda det eller ej i sin yrkesutövning. Dock… – visst var vissa av dom också åt hållet goda förebilder i mycket – men lååångt långt ifrån i allt – och då som regel ej alls avseende att leva sina sexuella = ”elektriskta” (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) – det mest NaturLiktVisa = det mest Intelligenta av allt = GrundFörutsättningen för allt mänskligt Kärt Lekfulla HelAnde Liv i kött.

Sen kom företagsledare/chefer bankanställda och politiker som ”heliga” yrken – och trängde i mycket bort ”heligheten” hos präster skollärare och landsfiskalerna. När bankkrisen i början på 90-talet ödelade bankpersonalens ”helighet” – så droppade därefter pö om pö även alla de andra forna yrkens ”helighet” under 90-talet och i början på 2000-talet. I stället kom de stora artisternas ”helighet” – enär dom tjänade pengar * – mycket pengar. Detta därför att pengar har ju sedan minst början på 80-talet varit och är den allt överskuggande världsreligionen. Så – i dags dato kan väl kort och gott sägas att vilket yrke som helst är ”heligt” – för vanligt MainStreamat tänkande personer – ifall det innebär stora penninginkomster. Det enda skälet till det är ju att peng-ar = Makt över humana MedMänniskor – och mycket pengar = mycket Makt över många humana MedMänniskor. Förklaringen till att det har varit och är så i dags dato finns det lite av här kanske… :idea: Dock… – vad hjälper det ifall Wi vinner alla pengar i världen = alla MedMänniskor som finns – ifall Wi på den kuppen förlorar oss själva :?:

I Josefs mer än 66-årade Liv så finns det bara två vuxna som Josef under sin barn och tonårstid ej alls upplevde utövade någon sådan Makt över Josef. Den ene var pappa John – som var född 1875 – och den andra var Josefs folkskollärare i klasserna 4 – 6. Pappa John agerade som Princip ALDRIG som ”PyramidMaktHavare” över Josef. Mest sannolikt av det skälet att han då var så LivsErfaren när jag var barn. Han var ju 65 år när Josef föddes och levde tills han blev 80 år = då Josef var 15 år ung.

Folkskolläraren ifråga klassades av sina lärarkollegor som alkoholist – men han var ändå den bästa pedagog som lärare – som Josef någonsin har haft under hela sitt Kärt LekAnde Liv i kött. Josef skulle tro att väldigt väldigt få av hans elever upplevde honom som MaktHavare egentligen – enär lektionerna med honom som Princip Aldrig var stökiga – i form av bus och stim i klassen. Till den saken hör måhända att han talade så lågt – att det överhuvudtaget ej gick att höra vad han sa – ifall det ej var tyst i klassen. Dock… – som Princip var det ALLTID tyst i den klassen om ca 20 elever.

Till den saken hör att wår s k ”alkoholist”-lärare både rökte och drack – som vanligast rimligt måttligt skulle jag vilja säga om alkoholen, men dock dagligdags under i vart fall ca 60 år – att han blev en god bit över 90 år LivsErfaren – innan han slutade med att andas. Alla hans lärarkollegor avslutade sina Liv i kött lååångt långt tidigare. Så – vem levde rätt och vem levde fel av dom – blir ju den NaturLiktVisa frågan :?:

Nu till poängen med Josefs på tok för ordrika kommentar. Vad är det som säger – ”Om synen vore lite mer tillåtande, så skulle det vara himla skönt att vara helt öppen med det jag gör” – att Wi ändå är på väg åt det hållet – trots allt som pekar på det motsatta :?: Men då ej alls i meningen som Makt-Medel över humana MedMänniskor – utan som ett sätt och verktyg – för att komma lite mera underfund med vad Wi alla i grund och botten är födda som = en fysisk kropp i kött som är wårt fordon i materian – som också innebär att det finns en chaufför = ett medvetande – som inget hellre vill än att Kär-Leks-Fullt uttrycka sig i och igenom detta fordon i kött :?: Mer om det HÄR. – Lycka till :!: Ha det… :-) /önskar win-win-vännen Josef” – slut citat.


Konsensus

Troligast skulle som Princip alla arbetslösa sluta med att vara arbetslösa = börja jobba, direktören skulle kanske köra lastbil istället, städaren skulle kanske bli austronaut istället, sexsäljaren skulle kanske bli sexköpare istället, skattemasen och kronofogden skulle kanske bli skattesmitare istället, polisen skulle kanske bli gangster istället, kirurgen skulle kanske bli patient istället osv osv. Dock… – troligast skulle ingen av dessa fortsätta någon längre tid – eller i vart fall ej alls livsvarigt med sina ”nya arbeten” – utan dom skulle NaturLiktVist bara göra det dom gör så länge dom fann lust nöje i det självklart… ”Arbetet” skulle kort och gott alltid vara en Kär-Leks-Full syssla för var och en. Detsamma som det ALLTID är för tillräckligt små = Intelligenta barn, faktiskt…

2008-04-27 kommenterade Josef det följande här: ”GooodSöndagMorgon TrollHare, – Din fråga ovan: ”Josef, jag minns att du försökte förklara det där med sperma och energier förut. Och jag förstod aldrig vad du menade. Kan du förklara på ett väldigt, väldigt enkelt sätt vad det går ut på :?: – slut citat.

Min kommentar till det blev:
”I o f s är enkelhet = naivitet = Intelligens. Så hade wåra nyfödda barn fått styra världen – så hade människosläktet mest sannolikt ej haft vare sig några oönskade graviditeter eller överhuvudtaget några som helst mentala och/eller fysiska krig i värlen. Tyvärr tyvärr är det ju ej alls så att världen styrs med barnsLik naivitet = enkelhet = Intelligens – utan precis tvärtom = intellektualIsm till 1000 – i Josefs just idag livsperspektiv sett i vart fall. Wåra nyfödda Intelligenta barn intellektualiserar Wi i dags dato redan vid 3 – 4 års ungdom, tyvärr tyvärr… :cry: Så deras dödsProcesser startas redan där. När Josef var barn fick Wi vara åt hållet Intelligenta = enkla = naiva barn i vart fall upp till ca 7 års ungdom.

Wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner – där intellekt är den tändsticksAsksLilla delen Wi som dominerat intellektuella varelser använder (ca 10-15 %) – är den mest fantastiska biologiska Skapelse som Wi överhuvud taget känner till i hela Universum. Dock… – sedan minst 6 000 år tillbaka – så har Alla wåra mer eller mindre djävulska religioners PyramidMaktHavare = präster och prelater – bokstavligt talat virusFörSmutsat wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner med sitt djävla skitsnack om t ex – att samlag är till för att i första hand vara en ”akt” för barnproduktion. I Josefs perspektiv sett är barnproduktion kort och gott en önskad eller oönskad spilleffekt av vad samlag egentligen i grund och botten har potential för att vara.

Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.
Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner = wåra intellekt - Josefs anm] emot kroppen, man emot kvinna, föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexuellt moral (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex [...såväl som sju åtta nio osv - Josefs anm (sök på ordet samlag HÄR - så får Du mera kött på benen vad Josef avser med det troligast...] – har helt sina rötter i dessa artstridiga religionen * * :!: – slut citat.

Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.
Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.
Man kan se de nattliga erektioner som ett träningsprogram som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).
En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.

Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att Intelligent sexualitet = ”elektricitet” ÄR LivsVIKTIGT, allra troligast… :idea: Men hur faen skall det gå till – ifall Wi ej ens vågar vara Kalle Anka-klädda (video ca 6 min) = ens gå med ändan bar när Wi är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten :?:
Så människosläktets adelsmärke kollektivt sett är ju ej alls NaturLiktVis Intelligens precis, tyvärr tyvärr… :cry:

Detta är så mycket mitt i prick i Josefs perspektiv sett – som det med intellektuella ord går att komma. Så vad annat kan sägas om detta än att religioner är just Autistiska = intellektuella betongförstenade Dogmer och/eller Ismer – som ej alls överhuvudtaget har någonting med ett Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött att göra. Med andra ord sagt så har religionernas virusFörsmutsning av wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner varit så omfattande och långvarig – att Wi bokstavligt talat har fått defekter i wåra gener och arvsmassa av den skiten. Personligen har jag sedan ca 15 år tillbaka försökt reparera den här av framförallt religioner givna gendefekten – och har under dessa ca 15 år lyckats med att reparera en viss del av mina genskador. Men det mesta återstår – och faen vet om jag klarar ut det att återställa det helt och hållet – under mitt innevarande Liv i kött.

Ett exempel på vad Josef avser med virus-intellektualIsm. Enligt skolvetenskapen har Solen (video ca 1 min) ej gått vare sig upp eller ned sedan ca 500 år tillbaka. Lik förbannat så säger som Princip alla dagligdax att Solen går upp och ned + att PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares TV hittade på den stupida solfilmen på 60-talet – som i filmbilder visar att Solen (video ca 1 min) går upp och ned. Hur i helvete skall Wi någonsin kunna få en sann upplevelse av att det är jorden = den plats som Wi befinner oss på (snurr-hastigheten är ca 1 666 km/tim) som snurrar relativt Solen – ifall Wi genomgående lägger in virusdata i wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner som motsäger Verkligheten. Det må väl vara lika omöjligt som att TRO att den Macintosh jag nu sitter och skriver det här via – skulle kunna få till det rätt – ifall jag ständigt och jämt tryckte på fel bokstavstangenter. Så hur långt ned i religionsVirusSkiten måste Wi enskilt och/eller kollektivt löpa – avseende t ex sexualitet = ”elektricitet” och samlag – innan Wi förpassar den hjärnFörsmutsningen dit där den hör hemma = soptippen :!:

Nu till Din fråga: ”Josef, jag minns att du försökte förklara det där med sperma och energier förut. Och jag förstod aldrig vad du menade. Kan du förklara på ett väldigt, väldigt enkelt sätt vad det går ut på :?: ” Neeej – det är hart när omöjligt att intellektuellt förklara, faktiskt…. – enär wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner är så religionsVirusFörsmutsade som de är. Men jag kan med ett tips måhända vägvisa Dig om hur Du själv kan ta reda på det. Tipset är att Du går in på Josefs hemsida i original – och där söker på orden Sperma och samlag. Förhoppningsvis finner Du då i anslutning till meningarna före och efter orden – en del för Dig personligen användbart – för att själv komma på vad som menas med ”sperma och energi”. Lycka till… 8) /önskar sperma-vännen Josef” – slut citat.

Konsensus = åt hållet sammanfattande kommentarer om detta finns här och här.

Vet Du att wåra fysiska kroppar i kött mer än 99,99 % (i volym sett) är ett Super (video 64 min) Intelligent biologiskt ElektroMagnetiskt Plasmafält – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och KärLeksFyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra materiella fysiska kroppar i kött – så det så.

Med andra ord är Tomrummet i stort sett det hela – och det som wåra fysiska intellekt kan ”se” och uppleva är hart när INGENTING :!: Eller mera korrekt siffermässigt uttryckt – är det Wi kan ”se” och uppleva med wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner ca 1/10 000-del = ca 0.1 promille av det HELA.

Tomrummet är ALL MateriaSkapelses Källa. Mer om det här.
Tomrummet är också detsamma som ”ETT Oändligt SuperIntelligent ElektroMagnetiskt Plasma” – som Wi bokstavligt får all wår Energi ifrån på ett eller annat sätt – direkt och/eller indirekt genom att andas, dricka äta mat, leva ett Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött = hämningsfritt (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) LEVA wår medfödda och i grunden oförstörbara sexualitet = ”elektricitet” osv.

Hade detta Plas-ma ej funnits – så skulle ingen enda materiaAtom – och/eller någon enda cell – och/eller någon enda varelse i kött kunnat existera överhuvudtaget.


Människans sexualitet = ”elektricitet” (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) innefattar ej enbart en fortplantingsdrift – den är snarare marginell – utan är också höggradigt förknippad med såväl Njutning som direkt Plasma-EnergiTillförsel till wåra kroppar. Hos vissa djurarter förekommer detta också som ett normalbeteende – t ex bland delfinerna är ju detta ett känt förhållande.

Dock… – sedan minst ca 6000 år tillbaka – vid tiden för när Wi fick PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares helvetiska påhitt deras religioners djävulska gudDomar – så har wår – sexualitet = ”elektricitet” (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) förknippats med skam = stressad = ”Manager Disease” = rädsla för att leva LevAnde.

Detta PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares djävulska påhitt om att förknippa NaturLiktVis = Intelligent sexualitet = ”elektricitet” (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) med SKAM – har i all känd historia varit särskilt STARKT riktat emot kvinnorna, tyvärr tyvärr… :cry:


Detta hittades på för att minska ”risken” för att Wi i PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares fårskock = Wi av vanligt folk – ej av egen kraft = med helt egen TomrumsEnergi – skulle upptäcka att Wi är oändliga varelser i kött. Varelser som i grund och botten vare sig behöver mat eller annat * för wår överlevnad som materiell fysisk kropp i kött egentligen:idea:

Just sexualiteten = ”elektriciteten” (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) är ett sätt för oss människor att få kontakt med wår egen oändliga TomrumsEnergiPotential = ”Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat”. I den här meningen är Wi alla just ”MateriaSkapelsens Krona”. Detta därför att via just wåra sexualorgan kan Wi ALLA få en faktiskt föreliggande fysisk upplevelse registrerad av wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-RäkneMaskiner – av ”flödena” av Tomrumsenergin in i och igenom wåra materiella fysiska kroppar i kött av All MateriaSkapelses Källas Energi, verkligen… :idea:

Därtill så har Wi ju också – med just sexualiteten = ”elektriciteten” – den i grunden oförstörbara förmågan att bokstavligt talat till exempel kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand = helt utan någon som helst partner = komma i närkontakt med wår egen oändliga PlasmaEnergiPotential. Detta ifall de sker på ett NaturLiktVist = Intelligent sätt = naivt sätt = enkelt sätt = kärt lekfullt sätt, verkligen… :idea: Dock… – att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand är enligt PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares religioners djävulska gudDomar det mest skamliga = syndiga av ALLT – och då särskilt uttalat för ALLA kvinnor, tyvärr tyvärr… :cry:

Det här vansinnigt stupida förhållningssättet till att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – grundläggs redan hos det nyfödda barnet – genom att blöjan i tid och otid skall vara på – antingen det behövs eller ej. Därefter kommer vuxenblöjorna (= kalsong/trosa) också på barnen på samma sätt – antingen det är motiverat eller ej av värmeskäl eller annat. Sedan pågår det här ”vuxenblöjvansinnet” under hela wårt liv i kött – och även när Wi sover om nätterna – tills Wi upphör med andningen, tyvärr tyvärr… :cry:

Med andra ord uttryckt – så har Wi alla en hart när oändlig förmåga att leva ett Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött också – och hur länge som – så länge som Wi väljer att leva så. Detta ifall Wi bl a oreserverat bejakar Wår medfödda NaturLiktVisa = Intelligenta i att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand. Framförallt då genom att göra enskilt för egen hand, men också tillsammans med t ex en partner och/eller partners – ifall Wi gör det på ett åt hållet Sensuellt och genuint Kär-Leks-Fullt sätt, verkligen… :wink:

Wi av vanligt folk har nu gått på den här djävulskt helvetiska PyramidMaktHavarNiten – att sexualitet = ”elektricitet” – är förknippat med S K A M = synd – istället för ”himmelsk Njutning” = oändlig EnergiTillförsel till wåra kroppar via bl a wåra könsorgan (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink: ) – som ju är den främsta fysiskt upplevelsebara ”PlasmaEnergiKraftLedningen” till wåra materiella fysiska kroppar i kött. Kroppen i sig är detsamma som åt hållet mer än 10 000 gånger mera av Förnuft – och ej minst Intelligens – än hela mänsklighetens samlade dito i dags dato. Den här PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares helvetiskt jävulska ”huvudnit” har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder = i grunden humana MedMänniskor – nu gått på sedan MINST ca 6000 år tillbaka, tyvärr tyvärr… :cry:
Hur länge till nn tro ?…


BASAL TIDLÖS KÄR LEK = KALLAD UPPLYSNING (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ?) = ”ATT UTAN VILLKOR STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?” Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” PyramidMaktHaveri-egon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).
vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna :?:

Vad som finns tänkt och skrivet ovan – är måhända i o f s ej av särskilt stor intellektuell betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock… – vad det tänkta/skrivna – partiellt eller i sin helhet ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant. Men ej alls för mig eller någon annan – men för Dig själv, allra troligast… :idea:hälsar Josef :wink:
Taaack… – för att Du ”offrat” av Din ”dyrbara” tid – genom att här vara närvarAnde. :wink:


GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon :?:
Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… :cry:

Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver :?:
Mitt svar på det ÄR att den MedborgarStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN :!:

Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” :?:
Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… :idea: = detta är ett Win-Winscenario för alla och envar – ABSOLUT.

I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRIS-BLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONS-BLUFFARNA, SYND- OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.
Men vad det är för MENING med det här pågående jävla helvetet kan Wi ju NU undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) :?:undrar Josef :wink: :roll:

”Ekonomin i varje nation är deflation”
(video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa ”The Committee of (videolista) 300” – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor :!: – slut citat härifrån.

”Det går att lura en del människor hela tiden.
Det går att lura alla människor under en del av tiden.
Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

(…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
- det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.
Om den slutliga lösningen av PyramidMaktHaveri-eländet HÄR.

Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;
OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ
”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.
Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.
Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.
Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.
Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . :wink:

Det är ju själve faen att det skall behöva ta sådan jävla tid att få till det fulländade StorebrorsSamhället (pengar är ju överhuvudtaget inget hinder) – så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – kan börja med att lita på staten ! – för under väntetiden har Wi ju ett rent helvete, bokstavligt talat, tyvärr tyvärr… :cry:
Dock…- om att Wi alla är s k Buddha-upplysta minst två gånger per dygn HÄR. :roll: